Home
About Us
Products
Our Offices
News
Contact Us
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Київський Iнститут AвтоматикиКиївський Iнститут Aвтоматики

Науково виробнича корпорація Київський інститут автоматики - одна з ведучих організацій у СНД по створенню і впровадженню автоматизованих систем керування, засобів автоматизації і приладів - була створена в 1957 р.

Більш десяти тисяч наших розробок у виді систем керування, засобів автоматизації і приладів упроваджені на багатьох підприємствах України і зарубіжжя. Серед них такі великі підприємства, як Криворізький, Маріупольський, Магнітогорський, Новолипецкий металургійні комбінати, Полтавський, Новокриворізький і Михайлівський Гоки, а також підприємства Індії, Кореї, Пакистану, Німеччини, Чехії і др.

Одинадцять найвизначнійших досліджень і розробок фахівців НВК КІА відзначені Державними преміями. Наші розробки захищені близько 2600 авторськими свідоцтвами і патентами.

Сфери діяльності

Чорна і кольорова металургія
Енергетика
Машинобудування
Авіаційна промисловість і метеорологія
Гірничодобувна промисловість
Агропромисловий комплекс
Нафтохімічна промисловість
Екологія й енергозбереження
Приладобудування (спеціальні прилади і пристрої)
Промисловість будівельних матеріалів
АСУ в невиробничій сфері

Продукція

Автоматизовані системи, у тому числі автоматизовані системи
керування технологічними процесами і виробництвами (АСУ ТП і АСУП)
Спеціалізовані системи і засоби автоматизації
Спеціальне математичне і програмне забезпечення
Бази даних, експертно-аналітичні системи
Сервісне устаткування

Наші послуги

Системний інжинеринг :
- дослідження об'єкта і видача рекомендацій з економічно
дослідних обсягів автоматизації
- виявлення вузьких місць
- розробка технічної концепції
- розробка технічного завдання при участі замовника
Проектні роботи :
- математичні моделі й алгоритми управління
- вибір технічних засобів автоматизації
- програмне забезпечення
- технічна й експлуатаційна документація
Здача об'єктів під ключ :
- виготовлення спеціалізованих засобів автоматизації і приладів
- іспити, у тому числі на полігонах, і постачання
- монтаж і експериментальна експлуатація
- тиражування
Сервіс і техобслуговування :
- навчання експлуатаційного персоналу замовника консультації
- авторський супровід розробок
- постачання запасних частин і устаткування

Контакти

вул. Нагірна 22, Київ-107, Україна
тел. : (380 44) 483-01-61, 483-01-27
факс : (380 44) 486-80-42
e-mail : ukrkia@nbi.com.ua
Веб сторінка: http://www.ukrkia.nbi.com.ua


Copyright 2005-2020 © Edgewater Group.
Всі права застережено.